Event People - Security

Deze werkgroep heeft de ambitie om een instrument te worden voor informatie en dialoog met alle betrokken partijen van de Belgische Event Security sector ( erkende bedrijven, officiële instanties, betrokken federaties,…)

De doelstellingen van de werkgroep zijn :

- de nieuwe wetgeving kunnen aanpassen en wijzigingen opdat deze beter zou beantwoorden aan de realiteit van het terrein

- een officiële partner van de wetgever worden voor de uitwerking van nieuwe reglementeringen

- zich laten inspireren door Nederland voor het PC317 (salariskosten zijn bij ons veel hoger)

- een opleidingsprogramma creëren en samenwerken met de Directie Private Veiligheid

- zich actief engageren binnen B.E.S.A., want deze federatie is officieel erkend bij de « Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO » en heeft reeds ervaring in dossiers omtrent  Paritaire comités voor de Event Suppliers