Algemene werking

Opdat de werkgroepen doeltreffende instrumenten zouden zijn die leiden tot concrete resultaten, hebben we de volgende regels vastgelegd :

Elk lid of een van zijn vertegenwoordigers kan deelnemen aan een werkgroep, die al bestaat of die wordt opgericht na goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Dit is een vrijwillige bijdrage aan de werking van onze professionele federatie.

Om bij een werkgroep aan te sluiten, engageert u zich om :

  • aanwezig te zijn op minstens 80% van de geplande vergaderingen,
  • de door u aanvaarde taken uit te voeren binnen de voorziene termijnen,
  • de regels omtrent vertrouwelijkheid en deontologie te respecteren.

Wij engageren ons om :

  • u een jaarplanning met de voorziene vergaderingen te communiceren,
  • de verplaatsingen in de mate van het mogelijke te verminderen,
  • de duur van de vergaderingen beperkt te houden en te werken rond concrete punten waarbij repetitieve en nutteloze discussies vermeden worden.

Een werkgroep heeft telkens een verantwoordelijke die wordt bijgestaan door maximum 4 leden die 6 tot 10 keer per jaar vergaderen.

Sommige vergaderingen kunnen ook als videoconferentie georganiseerd worden om tijdverlies en verplaatsingen te vermijden.

Elke werkgroep moet elke stap, stellingname, publicatie of informatieverspreiding door de Raad van Bestuur laten valideren.

7 dagen voor elke vergadering wordt de orde van de dag met concrete punten doorgestuurd.

Na elke vergadering wordt een verslag met details over de opdrachten en op te volgen acties doorgestuurd naar Jacques Hanquet voor centralisatie.

Ja, ik wil meer info over deze werkgroep

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vink aub aan dat je geen robot bent