Missie & Visie

Missie & Visie

De Belgian Event Supplier Association werd in 2010 opgericht door enkele eventleveranciers die door deze constante evolutie van de sector geconfronteerd worden met problemen waarvoor ze geen oplossing vonden : een onvoldoende en onduidelijke sociale regelgeving, een gebrek aan kwaliteitsnormen en - labels, een gebrekkige omkadering op vlak van opleidingen, de nieuwe Europese wetgeving, … etc …

Het is op deze basis dat de doelstellingen van de associatie werden vastgelegd :

  • Behartigen van de belangen van de evenement toeleveranciers
  • Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector
  • Nastreven van een kwaliteitslabel
  • Communicatie en networking onder de leden bevorderen