De vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur die vier keer per jaar samenkomt  voor het bekrachtigen van de richtlijnen voor het dagelijks bestuur en de financiële situaties.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, waarbij elk aanwezig lid recht heeft om te stemmen.

Er is een echte bereidheid om alle categorieën van eventleveranciers te vertegenwoordigen, van het grootste bedrijf tot en met de freelancers, en dit voor alle regio’s van het land.

De leden van de Raad van Bestuur en de Werkgroepen doen dit geheel vrijwillig.

 

Voorzitter

Tom Bilsen Tom Bilsen   (Stageco)

Ondervoorzitter

Juul Van Gils Juul Van Gils   (AS Technology)

Penningsmeester

Bart Van Den Daele Bart Van Den Daele   (Auvicom)

Secretaris

photoJH Jacques Hanquet   (Facilitibox)
 
   

Bestuursleden

Besa members PRG BE Jan van Malder Jan Van Malder   (PRG)
Jan De Meyer Jan De Meyer   (The Powershop)
Koen Van Kerkhoven Koen Van Kerckhoven   (Showtex)
Hans Mertens Hans Mertens   (Veldeman Group)
Thomas Struye Thomas Struye   (Rabbit One)
Tia Broodcoorens Tia Broodcoorens (Soundsystem)