Preventie Adviseur Niveau 3 (3 dagen, 25, 27 & 31 augustus 2020)

Preventie Adviseur Niveau 3 (3 dagen, 25, 27 & 31 augustus 2020)

Welzijn op het werk is een breed domein en omvat onder meer arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, ergonomie, milieu en psychosociale gezondheid.

Als werkgever bent u verplicht om voor al deze aspecten jaarlijks een actieplan en globaal preventieplan op te zetten en dat op de werkvloer toe te passen.

Uw preventieadviseur moet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer. Hij/zij maakt werk van een gezondheidsbeleid van uw organisatie en stelt een globaal preventieplan en een jaaractieplan op. Voor o.a. deze opdrachten is een degelijke basiskennis onmisbaar. Een opgeleide preventieadviseur beschikt over de nodige preventiekennis en is in staat om deze toe te passen binnen de context en het beleid van het bedrijf.

Tijdens de opleiding tot “Preventieadviseur Niveau 3” verwerft u/uw medewerker de basiskennis over welzijn op het werk en het dynamische risico beheersing systeem. Theorie blijft beperkt tot een minimum, aan de praktische uitvoering van de taken van de toekomstige preventieadviseur binnen de bedrijfsspecifieke context wordt uitvoerig aandacht besteed.

Een speciaal voorbereid programma voor Event suppliers!

DAG 1 (8u)

Reglementering Welzijn

 • Kadering van de welzijnswet
 • Taken & opdrachten van de PA
 • RIE , GPP , JAP , DRBS
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Interne & externe partners WG , HL , CPBW , EDPB , EDTC

Administratieve taken

 • Waarom administratie ?
 • Administratieve taken van de PA , WG , onderneming
 • Praktische oefeningen , bespreken van de eigen documenten Arbeidsongevallen
 • IJsbergtheorie
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Ernstig ongeval
 • Arbeidsongevallensteekkaart
 • Statistieken ( FG , EG )

DAG 2 (8u)

RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

 • Identificatie van risico’s
 • Taakanalyse
 • Inschatten van risico’s
 • Methode van Kinney
 • Praktische oefeningen

Aankoopbeleid

 • Aankoop van machines en arbeidsmiddelen
 • De 3 groene lichten
 • Indienststellingsverslag
 • Keuringen

Opzetten van inspecties

Werken met derden

 • T&MB...rol van de PA
 • Uitzendarbeid...rol van de PA
 • VCA...rol van de PA

Opleiding , vorming , instructies

 • Het nut van vorming als preventief middel
 • Opleiding hiërarchische lijn
 • Onthaal nieuwe werknemers
 • Schriftelijke versus mondelinge instructies

DAG 3 (8u)

Risicovelden

 • Uitdiepen van verschillende risico’s afhankelijk van de doelgroep oa Machines
 • Brand , noodplan
 • PMGE
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • Ergonomie
 • Geluid

Voorstel om ½ dag rondgang op een evenement / opbouw / demontage om risico’s op te sporen

Belangrijk: Om het attest « Preventieadviseur Niveau 3 « te behalen moet men de verplichte 40u vorming gevolgd hebben!  De opleiding VOL-VCA d.d. juni 22 & 24 juni 2020 telt hierin mee voor 16u.

Wanneer: dinsdag 25, donderdag 27 en  maandag 31 augustus 2020

Waar: Stageco – Kruineiken – 3150 Tildonk

Syllabus en certificaat inbegrepen

Catering voorzien

Tarieven

 • € 440 voor BESA leden
 • € 506 voor FEBELUX, STEPP, ACC leden (Confederation Events & Alliance partners)
 • € 572 voor niet-leden
 • Tarieven zijn per persoon, excl. Btw, op basis van minimum 10 deelnemers.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering verstuurd uitsluitend per e-mail vóór 11/08/2020 om 09u00: geen kosten
Annulering na 11/08/2020 om 09u00: geen restitutie.

U kunt zich altijd door iemand anders laten vervangen.

Data