Elektriciteit BA4/BA5

Elektriciteit BA4/BA5

 2 maart 2023

Gewaarschuwden voor elektrische risico’s : elektriciteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

We gebruiken het dagelijks zonder ons te realiseren welke risico’s erbij horen.

In de Welzijnswet wordt dan ook vooropgesteld dat iedereen die bedrijfsmatig met elektrische risico’s te maken heeft op de hoogte moet gesteld worden van elektrische risico’s en hoe ermee om te gaan.

De opleiding BA4/BA5, ook wel opleiding “Gewaarschuwden voor elektrische risico’s“genoemd, geeft een inzicht over de gevaren van elektriciteit en hoe we ermee moeten omgaan.

Programma

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Begrippen elektriciteit

 • Spanning, stroom, weerstand, vermogen

Wet van Ohm

Risico’s voor de mens

 • Effect op de mens
 • Stroomdoorgang

Risico’s voor de omgeving

 • Brand
 • explosie

Wetgeving

 • hoe werken
 • spanningsgebieden
 • materieel/klasse indeling

Voorkomingsmaatregelen

 • uitschakelen van het risico
 • beperken van het risico
 • IP graden

Collectieve beveiliging

 • Aarding
 • Aardlekschakelaar
 • Automaten

Verlengsnoeren

Werken aan elektrische installaties

 • Buiten spanning
 • Onder spanning

Wat is het attest BA4 en BA5?

Wil u als werkgever bepaalde werknemers toegang geven tot uw elektrische installaties? Dat kan wanneer ze in het bezit zijn van een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam).

De werkgever verzekert de nodige opleiding en verstrekt de nodige instructies om de risico's eigen aan het gebruik van, aan de uitbating van en aan andere werkzaamheden aan de elektrische installatie te ondervangen. Hierbij houdt hij rekening met de opdrachten waarmee zijn werknemers belast zijn.

Als men werken laat uitvoeren door werknemers aan installaties waarbij het niet mogelijk is de bovenvermelde risico’s uit te schakelen, dan moet de toegang tot deze installaties exclusief voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de bekwaamheid die gekenmerkt wordt door de code BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame). De classificatie BA4/BA5 wordt beschreven in artikel 47 van het AREI.

Dit houdt in dat de werkgever een risicoanalyse van zijn installatie uitvoert en op basis van de resultaten een aangepaste opleiding aan de werknemer geeft zodat de werkgever zich ervan kan vergewissen dat de werknemer over de vereiste competenties beschikt om te werken aan de elektrische installatie.

Door middel van een schriftelijk document deelt de werkgever de werknemer mee voor welke delen van de installatie en voor welke werkzaamheden aan deze delen hij bevoegd (gewaarschuwd of vakbekwaam) verklaard wordt.

Bij het toekennen van een attest BA4 of BA5 moet volgende opmerking gemaakt worden. Een attest BA4 of BA5 kan enkel toegekend worden aan een werknemer op voorwaarde dat deze werknemer op de hoogte is van de staat van de elektrische installatie, de eventuele risico’s en de werkprocedures.

Dit houdt in dat het in de praktijk bijna onmogelijk is om een sluitend attest te verlenen als de werkgever geen risicoanalyse van zijn elektrische installatie heeft gemaakt. Daarom kan een attest BA4 of BA5 voor een installatie waarvan geen risicoanalyse gemaakt werd, als waardeloos beschouwd worden.

Meer info: www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593#_Attest_BA4/BA5

Belangrijk

Een deelnameattest wordt voorzien op het einde van de opleiding.
Cursusboek niet inbegrepen.

Plaats

Industriezone Kruineiken
Kruineikenstraat 145
3510 Tildonk

Tarieven

 • Besa Leden: € 265 per deelnemer*
 • Event Confederation, FEBELUX, STEPP, ACC leden leden: € 305 per deelnemer*
 • Niet Leden: € 345 per deelnemer*

* Btw niet inbegrepen, op basis van minimum 10 deelnemers.

Een definitieve bevestiging zal U verstuurd worden 12 dagen voor opleidingsdatum.