Wetswijziging cateringmateriaal op komst voor evenementen in 2023 (VLAREMA 9)

Wetswijziging cateringmateriaal op komst voor evenementen in 2023 (VLAREMA 9)

maandag 27 maart 2023

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft meer info verschaft over de aankomende wetswijziging rond cateringmateriaal op evenementen in Vlaanderen. Het betreft de wetswijziging die op stapel staat in verband met herbruikbare bekers en die zou moeten ingaan vanaf 15 juni.

Voor alle duidelijkheid: dit wetsontwerp is reeds goedgekeurd in de Vlaamse Regering, maar nog niet gestemd in het Vlaams Parlement, en dus ook nog niet verschenen in het Staatsblad. Het ontwerp voorziet een mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen, maar die aanvraag kan dus op dit ogenblik nog niet gebeuren omdat het ontwerp nog niet werd gestemd of verschenen. De Event Confederation dringt aan om alvast die documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen zodat de betrokkenen zich kunnen voorbereiden.

Waar hou je als eventorganisator in Vlaanderen rekening mee in 2023?

  • Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage. Voor evenementen in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.  Vanaf 1 januari 2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes. (art. 5.3.12.1 VLAREMA).
  • Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, is het verplicht om een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% ervan wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator. (art. 5.3.12.4 VLAREMA)

Hoe kwam deze wetswijziging tot stand?

In navolging van de Europese SUP-richtlijn neemt Vlaanderen aanvullende maatregelen om eenmalige plastic bekers en voedselverpakkingen af te bouwen. Een federaal koninklijk besluit verbiedt sinds 24 januari 2023 het op de markt brengen van kunststof wegwerpdrinkbekers. Vlaanderen zet de afbouw van eenmalige drankrecipiënten op evenementen verder in lijn met de Vlaamse beleidsvisie afvalpreventie. Een daling van het materialengebruik -en verlies en zo ook de overgang naar een meer circulaire economie worden hierdoor gestimuleerd.

Op 10 februari 2023 verleende de Vlaamse regering na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens een tweede principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9). De regelgeving ligt nu voor advies bij de Raad Van State en de Europese Commissie voor een juridische toetsing. In de tweede helft van mei 2023 wordt de definitieve goedkeuring voor deze wetswijziging verwacht waarna publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt. Het politieke besluitvormingsproces is echter beëindigd, inhoudelijk volgen er geen wijzigingen meer.

Wil je meer weten?

Je vindt meer informatie via onderstaande links:

Je vindt de brief van het kabinet van Vlaams minister Demir hier.

---

Photo by Globelet Reusable on Unsplash

Ander nieuws

image
Werkbezoeken “best practices duurzame events”

24 mei, 2023

De Event Confederation wil onze industrie ondersteunen op haar weg naar een...
image
Daar is de zon, daar is de BESA BBQ!

23 mei, 2023

Naar goede gewoonte nodigen we je graag uit voor onze jaarlijkse BESA BBQ o...
image
‘WE ZIEN U’: Sensibiliseringscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

23 mei, 2023

64% van de Belgen kreeg al te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag...
image
Verkeersovertreding? Vergeet de chauffeur niet te identificeren!

22 mei, 2023

Heel wat ondernemers die vorig jaar netjes een verkeersboete hebben betaald...
image
Wijziging Vlaamse regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen

16 mei, 2023

De wetswijziging rond het gebruik van herbruikbare recipiënten werd vrijda...
image
Terugvordering crisis-overbruggingsrecht

16 mei, 2023

Velen onder ons kregen tot hun verbazing een bericht van terugvordering voo...
image
Nieuwe richting Podiumtechnieken in Aarschot

12 mei, 2023

Vanaf 1 september 2023 heeft het Damiaaninstituut in Aarschot - kortweg DIA...
image
UITNODIGING AI4Events Slotevent - 19/06

9 mei, 2023

Hoe, waar en wanneer zal artificiële intelligentie ook de eventsector vera...