Verlenging lopende federale steunmaatregelen tot 30 september 2021

Verlenging lopende federale steunmaatregelen tot 30 september 2021

dinsdag 18 mei 2021

De meeste van de huidig coronasteunmaatregelen zouden normaal aflopen op 30 juni aanstaande. Gezien de impact van de coronacrisis zich ook daarna nog sterk zal laten voelen, heeft de federale regering beslist om haar steunmaatregelen met 3 maanden te verlengen, dus tot en met 30 september 2021.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 • Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 • Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag
 • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
 • Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
 • Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
 • Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 • Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 • Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 • Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Meer info: https://www.unizo.be/verschillende-coronasteunmaatregelen-verlengd

---

Photo by Anna Tarazevich from Pexels

Ander nieuws

image
Werkbezoeken “best practices duurzame events”

24 mei, 2023

De Event Confederation wil onze industrie ondersteunen op haar weg naar een...
image
Daar is de zon, daar is de BESA BBQ!

23 mei, 2023

Naar goede gewoonte nodigen we je graag uit voor onze jaarlijkse BESA BBQ o...
image
‘WE ZIEN U’: Sensibiliseringscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

23 mei, 2023

64% van de Belgen kreeg al te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag...
image
Verkeersovertreding? Vergeet de chauffeur niet te identificeren!

22 mei, 2023

Heel wat ondernemers die vorig jaar netjes een verkeersboete hebben betaald...
image
Wijziging Vlaamse regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen

16 mei, 2023

De wetswijziging rond het gebruik van herbruikbare recipiënten werd vrijda...
image
Terugvordering crisis-overbruggingsrecht

16 mei, 2023

Velen onder ons kregen tot hun verbazing een bericht van terugvordering voo...
image
Nieuwe richting Podiumtechnieken in Aarschot

12 mei, 2023

Vanaf 1 september 2023 heeft het Damiaaninstituut in Aarschot - kortweg DIA...
image
UITNODIGING AI4Events Slotevent - 19/06

9 mei, 2023

Hoe, waar en wanneer zal artificiële intelligentie ook de eventsector vera...