Opleidingen voor freelancers in moeilijkheden

Opleidingen voor freelancers in moeilijkheden

maandag 15 februari 2021

Er was al een selectie van opleidingen speciaal voor werknemers uit de eventsector. Omdat onze sector veel freelancers kent, kwam al snel de vraag waarom ook zij geen gebruik konden maken van dat aanbod. Op die vraag gaat de Vlaamse overheid graag in: ook freelancers en andere zelfstandigen in moeilijkheden kunnen vanaf nu gratis opleiding volgen bij VDAB. De kosten voor de inschrijving en het lesmateriaal vallen voor de zelfstandige weg.

Steeds meer zelfstandige ondernemers worden geconfronteerd met een sterke omzetdaling of een (tijdelijke) stopzetting van hun activiteiten. Volgens onderzoek van Graydon zullen de komende maanden veel zelfstandigen met een faillissement geconfronteerd worden. Om hen toe te laten hun competenties aan te scherpen of de overgang naar een andere activiteit als zelfstandige of werknemer vlotter te doen verlopen, wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits het opleidingsaanbod van VDAB toegankelijker maken voor deze doelgroep.

Zelfstandigen die gebruikmaken van het crisis-overbruggingsrecht of zich in een lopende faillissementsprocedure bevinden als gevolg van de coronacrisis, kunnen voortaan gratis een opleiding starten bij VDAB. Dat gaat dan bijvoorbeeld over opleidingen boekhouden, taalopleidingen, Excel, human resources, … Om zelfstandigen verder te begeleiden zijn er ook geregeld gratis webinars over uiteenlopende topics zoals ‘veerkracht in onzekere tijden’ en ‘succesvol onderhandelen’.

Een freelancer met recht op gratis opleiding kan rechtstreeks op de website van VDAB een aanvraag doen. Daarna kan op basis van een (telefonisch) gesprek met één van de VDAB-bemiddelaars een dossier aangemaakt worden. Dit is een van de maatregelen in het kader van ‘Alle Hens aan Dek’, het relanceplan voor de arbeidsmarkt van minister Crevits en bij uitbreiding de Vlaamse Regering samen met de sociale partners.

Ben je freelancer en wil je een opleiding volgen? Klik dan hier: https://werkgevers.vdab.be/blijf-ondernemen

Ander nieuws

image
Steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles voor de niet gesubsidieerde cultuur

3 maart, 2021

De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft steun vrijgemaakt voor de niet-ges...
image
SAVE THE DATE! 15/03: ‘State of the Event Sector’ webinar met Hilde Crevits, David Clarinval, Barbara Trachte en Willy Borsus

3 maart, 2021

10 maart 2020. Het eerste Belgische dodelijke slachtoffer van het uit China...
image
Open brief aan alle opdrachtgevers in de creatieve sector

2 maart, 2021

Met een open brief willen ACC en de Event Confederation de opdrachtgevers i...
image
Derde oproep voorschotwaarborgregeling

1 maart, 2021

Vanaf 1 maart gaat de derde oproep voor de voorschotwaarborgregeling van st...
image
Bijkomende federale steun voor zelfstandigen en kmo's: verlenging overbruggingsrecht

26 februari, 2021

De Ministerraad keurde vandaag een reeks steunmaatregelen goed, specifiek t...
image
Nieuwe Brusselse steun voor de eventsector

26 februari, 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt in een tweede faze opnieuw steun a...
image
Het groen van de hoop voor de eventsector!

24 februari, 2021

De collega's van #SoundOfSilence doen een warme oproep om het internet groe...
image
Vlaamse voorschotwaarborgregeling voor de eventsector

17 februari, 2021

De Vlaamse overheid erkent het belang van onze eventbedrijven, niet alleen ...