Jobstudenten in de eventsector aan een voordelig RSZ-tarief

Jobstudenten in de eventsector aan een voordelig RSZ-tarief

vrijdag 11 juni 2021

Wil je deze zomer jobstudenten tewerkstellen, dan loont het de moeite om na te gaan of die studenten in aanmerking komen voor verminderde RSZ-bijdragen. Om studentenjobs te stimuleren wordt in de door corona gesloten sectoren horeca, cultuur en events van juli tot en met september geen rekening gehouden met de gewerkte uren voor de berekening van de limiet van 475 uur, één van de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Wil je deze zomer jobstudenten tewerkstellen? Dan is het nu tijd om na te gaan of die studenten in aanmerking komen voor verminderde RSZ-bijdragen, ook solidariteitsbijdragen genoemd.

De bovengrens van 475 uren

Eén van de voorwaarden om van het RSZ-voordeeltarief gebruik te maken is dat de student hoogstens 475 uren per kalenderjaar werkt. De verminderde RSZ-bijdrage bedraagt dan steeds 8,13%, samengesteld als volgt:

  • 5,42% voor rekening van de werkgever (hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden voor het Asbestfonds)
  • 2,71% voor rekening van de student

Als reactie op de coronacrisis wordt in de gesloten sectoren (horeca, cultuur, evenementen) - de exacte lijst moet nog worden opgemaakt - in het 3de kwartaal van 2021 (juli tot en met september) geen rekening gehouden met de gewerkte uren, voor de berekening van de limiet van 475 uur om studentenjobs te stimuleren in de sectoren die heropenen.

De maatregel heeft drie gevolgen:

  • De uren die studenten in dit kwartaal werken, tellen niet mee voor de limiet van 475 uur. De verminderde RSZ-bijdrage is ook van toepassing op die uren.
  • Een student die bijvoorbeeld eind juni al de 475-urengrens heeft bereikt, kan je tijdens het derde kwartaal nog altijd als jobstudent in dienst nemen in de bovenvermelde sectoren.
  • Een student die tijdens het derde kwartaal heeft gewerkt in de bovenvermelde sectoren, kan je tijdens het vierde kwartaal van 2021 vlotter als student tewerkstellen.

De versoepeling in het 3de kwartaal van 2021 in de sectoren die moesten sluiten (horeca, cultuur, evenementen) moet wel nog officieel worden bekrachtigd.

Je kan altijd controleren hoeveel uren je student al heeft gewerkt door het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet je niet wachten tot je de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.

Je kan de student vragen om je een attest te bezorgen waardoor je zijn saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die je een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn quotum gemakkelijk raadplegen via de gratis toepassing Student@work.

De andere voorwaarden

Verlies echter niet uit het oog dat daarnaast ook andere voorwaarden vervuld moeten zijn om :

  • Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal 12 ononderbroken maanden).
  • De studentenarbeid moet worden verricht tijdens de perioden van niet-verplichte aanwezigheid bij de lessen.
  • Voor de tewerkstelling van de student moet een Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat. Als de Dimona te laat wordt verricht, worden de gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen en worden de gewone socialezekerheidsbijdragen erop ingehouden!

Meer info:

---

Photo by Globelet Reusable on Unsplash

Ander nieuws

image
Eenmalige bijkomende premie overbruggingsrecht

17 juni, 2021

Ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen en daardoor ...
image
Let's talk ! Uitnodiging BESA Summer Kick Off

15 juni, 2021

Met de heropstart van de sector én de zomer in het vooruitzicht doet het o...
image
Jobstudenten in de eventsector aan een voordelig RSZ-tarief

11 juni, 2021

Wil je deze zomer jobstudenten tewerkstellen, dan loont het de moeite om na...
image
Gelijk pensioen voor zelfstandigen

6 juni, 2021

De Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor de afschaffing van de ...
image
Het MB is er: we kunnen aan de slag!

5 juni, 2021

Gisterenavond verscheen het ministerieel besluit met de finale bepalingen o...
image
Het EK op groot scherm: de regels

4 juni, 2021

Nu er coronaversoepelingen komen, wordt het EK voetbal bekijken op groot sc...
image
Vrijstelling van patronale bijdragen voor de bedrijven uit de eventsector

3 juni, 2021

De RSZ wil met een tijdelijke steunmaatregel - onder de vorm van een doelgr...
image
Meet in Flanders Academy #7 over de heropstart van de Vlaamse meeting & eventsector

3 juni, 2021

Toerisme Vlaanderen nodigt iedereen die werkt in de Vlaamse meeting & event...