Gelijk pensioen voor zelfstandigen

Gelijk pensioen voor zelfstandigen

zondag 06 juni 2021

De Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Die maatregel moet het pensioen van zelfstandigen gevoelig verhogen.

Als je als zelfstandige een gelijk inkomen had als een werknemer, dan ontving je tot op heden nog steeds één derde minder pensioen dan die werknemer. Tot nu, want vanaf nu is deze ongelijkheid weggewerkt en gelden er gelijke pensioenrechten voor alle zelfstandigen!

Sinds de jaren tachtig wordt het pensioen voor zelfstandigen berekend op basis van 69 procent van het beroepsinkomen. Die correctiecoëfficiënt werd ingevoerd om rekening te houden met de lagere bijdrage van zelfstandigen aan de sociale zekerheid in vergelijking met werknemers. Door de correctiecoëfficiënt, hield de pensioendienst slechts met 69% i.p.v. 100% van je inkomen rekening.

Omdat de sociale bijdragen intussen ongeveer gelijk getrokken zijn, besliste de regering om komaf te maken met de berekeningswijze. Die wordt nu afgeschaft, waardoor je als zelfstandige eindelijk gerust kan ademhalen!

Concreet wordt vanaf loopbaanjaar 2021 100 procent van het inkomen van zelfstandigen in rekening gebracht voor het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 1 januari 2022. Elk loopbaanjaar zal vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen opleveren. Op een volledige loopbaan kan dat enkele honderden euro's per maand extra betekenen.

De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022.

Het wetsontwerp dat werd goedgekeurd verhoogt daarnaast ook nog het maximumbedrag aan inkomsten dat in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van het zelfstandigenpensioen met 2,38 procent. Dat zal ook in de volgende jaren van de legislatuur gebeuren tot het plafond in 2024 9,86 procent hoger ligt dan vandaag. Die stijging komt bovenop de index.

---

Afbeelding van Hier und jetzt endet leider meine Reise auf Pixabay aber via Pixabay

Ander nieuws

image
Eenmalige bijkomende premie overbruggingsrecht

17 juni, 2021

Ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen en daardoor ...
image
Let's talk ! Uitnodiging BESA Summer Kick Off

15 juni, 2021

Met de heropstart van de sector én de zomer in het vooruitzicht doet het o...
image
Jobstudenten in de eventsector aan een voordelig RSZ-tarief

11 juni, 2021

Wil je deze zomer jobstudenten tewerkstellen, dan loont het de moeite om na...
image
Gelijk pensioen voor zelfstandigen

6 juni, 2021

De Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor de afschaffing van de ...
image
Het MB is er: we kunnen aan de slag!

5 juni, 2021

Gisterenavond verscheen het ministerieel besluit met de finale bepalingen o...
image
Het EK op groot scherm: de regels

4 juni, 2021

Nu er coronaversoepelingen komen, wordt het EK voetbal bekijken op groot sc...
image
Vrijstelling van patronale bijdragen voor de bedrijven uit de eventsector

3 juni, 2021

De RSZ wil met een tijdelijke steunmaatregel - onder de vorm van een doelgr...
image
Meet in Flanders Academy #7 over de heropstart van de Vlaamse meeting & eventsector

3 juni, 2021

Toerisme Vlaanderen nodigt iedereen die werkt in de Vlaamse meeting & event...