Extra zuurstof voor de Brusselse bedrijven dankzij nieuwe kredieten

Extra zuurstof voor de Brusselse bedrijven dankzij nieuwe kredieten

zaterdag 16 januari 2021

De Brusselse regering wil de Brusselse bedrijven extra ademruimte geven met een aantal nieuwe kredieten die het hen gemakkelijker moeten maken om de coronacrisis door te komen.

De Bruselse regering voorziet vanaf januari nieuwe maatregelen om de Brusselse bedrijven te helpen die nog steeds zwaar gebukt gaan onder de economische gevolgen van de coronacrisis.

De gedelegeerde opdracht van Finance&Invest

De gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, werd uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren. De maatregel bestaat uit een lening van minimaal 75.000 euro, met een maximum van 600.000 euro, voor Brusselse ondernemingen met meer dan 10 voltijdse equivalenten.

Het betreft een achtergestelde lening, in quasi-eigen vermogen, tegen een verlaagd tarief (vanaf 2%), met een maximale looptijd van 7 jaar. Gezien de duur van de crisis kunnen deze leningen in een langdurig moratorium voor de terugbetaling van het kapitaal voorzien: in de desbetreffende periode is er dus, met uitzondering van de intresten, geen terugbetaling.

De looptijd van de steunmaatregel wordt eveneens verlengd aangezien de leningen tot 31 december 2021 kunnen worden aangevraagd.

Dit financieel product vormt een aanvulling op de “overwinteringslening” van Brusoc (zie hieronder) die bestemd is voor ondernemingen met minder dan 10 voltijdse equivalenten.

Meer informatie hierover : https://1819.brussels/nl/blog/financeinvestbrussels-ondersteunt-de-brusselse-bedrijven-met-nieuwe-kredieten

De overwinteringslening

Ter vervanging van de Recover-lening, is de Brusselse regering een nieuw financieel product overeengekomen dat beschikbaar is bij Brusoc, een onderdeel van finance&invest.brussels.

Dit product heeft tot doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling. Concreet zullen zeer kleine ondernemingen en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe “overwinteringslening”.

De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%.

Deze nieuwe financiële lening voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die Finance&Invest verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 voltijdse equivalenten en die kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Voor deze lening werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken.

---

Photo by Danny De Vylder on Unsplash

Ander nieuws

image
Steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles voor de niet gesubsidieerde cultuur

3 maart, 2021

De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft steun vrijgemaakt voor de niet-ges...
image
SAVE THE DATE! 15/03: ‘State of the Event Sector’ webinar met Hilde Crevits, David Clarinval, Barbara Trachte en Willy Borsus

3 maart, 2021

10 maart 2020. Het eerste Belgische dodelijke slachtoffer van het uit China...
image
Open brief aan alle opdrachtgevers in de creatieve sector

2 maart, 2021

Met een open brief willen ACC en de Event Confederation de opdrachtgevers i...
image
Derde oproep voorschotwaarborgregeling

1 maart, 2021

Vanaf 1 maart gaat de derde oproep voor de voorschotwaarborgregeling van st...
image
Bijkomende federale steun voor zelfstandigen en kmo's: verlenging overbruggingsrecht

26 februari, 2021

De Ministerraad keurde vandaag een reeks steunmaatregelen goed, specifiek t...
image
Nieuwe Brusselse steun voor de eventsector

26 februari, 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt in een tweede faze opnieuw steun a...
image
Het groen van de hoop voor de eventsector!

24 februari, 2021

De collega's van #SoundOfSilence doen een warme oproep om het internet groe...
image
Vlaamse voorschotwaarborgregeling voor de eventsector

17 februari, 2021

De Vlaamse overheid erkent het belang van onze eventbedrijven, niet alleen ...